Յետ մահու կեանք

Վարպետ : Կը հաւատա՞ս յետ մահու կեանքի:
Գործաւոր : Անշուշտ Վարպետ:
Վարպետ : Ուրեմն ամէն բան կարգին է, որովհետեւ, երէկ երբ մեծ հօրդ թաղումին գացիր, մէկ ժամ ետք մեծ հայրդ հոս եկաւ եւ քեզ տեսնել ուզեց:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ