Մաֆիա եւ ելեկտրական լապտեր

-Քան՞ի մաֆիա-ի պէտքը ունինք որ ելեկտրական լապտեր մը փոխենք:
-Երկու, մէկը լապտերը կը փոխէ իսկ միւսը ականատես վկաները կը սպաննէ:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ