Սուտ է

- Եր՞բ կրնաս գիտնալ որ փաստաբան մը կը ստէ-կոր:
- Երբ որ տեսնես որ բերանը կը շարժէ-կոր:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ