Բերանացի

- Բոլոր պատասխաններդ բերանացի պէտք է որ ըլլան, յստա՞կ է:
- Այո:
- Ինչպէ՞ս եղած է գիրերու գիւտը:
- Բերանացի...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ