Ապուր

Ճաշարանին մէջ,մարդ մը ապուր կ՛ապսպրէ, եւ հազիւ որ ապուրը կը բերեն, մարդը պէտքը կը զգայ հանգստարան երթալու:
Որպէսզի մէկը ապուրին ձեռք չի տայ, թուղթի մը վրայ կը գրէ - "այս ապուրին մէջ թքած եմ" - եւ թուղթը կը դնէ ապուրին պնակին քով:
Վերադարձին, մարդը իր գրածին տակը կը կարդայ - "ես ալ:"

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ