Ստախօս

Ոստիկան մը կը կեցնէ արագ ինքնաշարժ մը, եւ վարորդէն կը պահանջէ քշելու տետրակ:
Վարորդ : Չեմ կրնար տետրակս ցոյց տալ որովհետեւ ոստիկանութիւնը գրաւած է:
Ոստիկան: Լաւ, ինքնաշարժին պատկանելիութեան թուղթը հաճիս:
Վարորդ: Ինքնաշարժը գողցած եմ:
Ոստիկան: Ինքնաշարժին սնտուկը բաց:
Վարորդ: Չըլլար, մէջը կնոջս դիակը կայ, իսկ աթոռիս տակը զէնք ունիմ...
Ոստիկանը շուտով զէնքը Վարորդին գլխուն դնելով, կը կապուի ոստիկանատուն եւ լուր կու տայ թէ բռնած է զինեալ եւ վտանգաւոր որճրագործ մը եւ զինք ձերբակալելու համար գոնէ 10 ոստիկանի պէտք ունի:
Այս լուռը առնելով, ոստիկանապետը 20 ոստիկաններով կ՛ուղղուի դէպի դէպքին վայրը, կը խնդրէ վարորդէն քշելու տետրակ:
Վարորդը ցոյց կու տայ քշելու տետրակը առաւել ինքնաշարժին պատկանելիութեան թուղթը որոնք օինաւոր էին, իսկ ոստիկանապետը զարմացած կ՛ըսէ "հապա այս ոստիկանը ըսաւ թէ ինքնաշարժը գողցուած է, դիակ եւ զէնք կան ինքնաշարժին մէջ..."
Վարորդը ընմիջելով կ՛ըսէ "վստահ այդ ստախօսը նաեւ ըսաւ թէ ինքնաշարժը արագ կը քշէի, չ՞է "

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ