Գօտի

- Ի՞նչ կ՛ըսէ թիւ 0-ն թիւ 8-ին՝
- ինչ աղուոր է գօտիդ...

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ