Օղի

Գաւաթ մը օղի կայ սեղանին վրայ:
Ֆրանսացին կ՛ըսէ "այս տեսարանը կը ներկայացնէ չիրականացած զգացում մը ":
Գերմանացին կը սկսի հաշիւ ընել թէ գաւաթը ճիշտ քան՞ի առ հարիւր լեցուն է:
Հայը կը մօտենայ սեղանին, գլուխը կը քաշէ օղին եւ կը հարցնէ "ի՞նչ էր հարցումը":

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ