Անգին եղբայր

Ուսուցիչ-Եթէ ծեծ ուտող էշ մը ազատեմ,ի՞նչ ըրած կ՛ըլլամ:
Աշակերտ-Եղբայրասիրութի՛ւն, պարոն:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ