Խելացի կինը

-ինչպ՞էս կը գիտնաս որ կին մը խելացի խօսք մը պիտի ըսէ:
-Երբ որ նախադասութիւնը սկսի հետեւեալ ձեւով "Օր մը մարդ մը ինծի ըսաւ որ..."

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ