Ձրի խմիչք

- Շատ աղուոր գինետուն մը գտայ :Երեւակայէ որ ներս որ մտնես, ամէն մարդ ժպիտով կ՛ընդունի քեզ, ուզածիդ չափ կը խմես, եւ նոյնիսկ գինետան ետեւը սենեակներ կան, ուզած ատենդ կը մտնես, սեռային յարաբերութիւն ունենալէ ետք առանց վճարելու կը ձգես կ՛երթաս:
- Իրա՞ւ, ու՞ր է տեղը ճիշտ:
- Շիտակը ես դեռ չի գացի, բայց անպայման այս իրիկուն քրոջմէս կը հասկնամ տեղը:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ