Պլոդ եւ սեռային յարաբերութիւն

- ին՞չ է նմանութիւնը Պլոդի եւ սեռային յարաբերութեան:
- Եթէ վարպետ զոյգ մը չ՛ունենաս, պայման է որ զօրաւոր ձեռք մը ունենաս:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ