Արագութեան չափանիշ

Ոստիկան -Պարոն դուք ժամական 140 քիլոմեդր արաքութեամբ կը սուրայիք:
Վարորդ - Ձեր ըսածը տրամաբանական չէ որովհետեւ միայն 10 վայրկեան եղաւ որ ճամբայ ելած եմ:

 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ