Մուկի վախ

զբօսաշրջիկ - այս քարայրին մէջ արդէօք մուկեր կա՞ն:
զբոսավար - Ապահով է կրնանք մտնել, առաջ շատ մուկեր կային սակայն օձերը լափեցին անոնց:

 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ