2 սէնթ

Երկու հաւ շուկայ կ'իջնեն: Մէկը կ'ըսէ «Կը տեսնե՞ս աս հաւկիթները, ե՛ս ածած եմ, հատը 10 սէնթի կը ծախուին»:
Միւսը կ'ըսէ «Դուն ալ կը տեսնե՞ս աս հաւկիթները, քուկիններէդ աւելի՛ մեծ են, ասոնք ալ ե՛ս ածած եմ եւ հատը 12 սէնթի կը ծախուին»
Առաջինը կ'ըսէ «է ես 2 սէնթի համար ոռս չեմ պատռեր»

Շնորհակալութիւն parso


 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ