Կնոջ մը աղօթքը

Տէր իմ,
Ինծի տուր իմաստութիւն որպէսզի համբերեմ ամուսնոյս արարքներուն,
Ինծի տուր սէր որպէսզի ներեմ իրեն,
Ինծի տուր համբերութիւն որպէսզի հասկնամ իրեն,
պիտի չի խնդրեմ ոյժ Տէր իմ, քանի որ եթէ ոյժ տաս ծեծի տակ կը սպաննեմ զինք,
ամէն:

 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ