Ապագայ

-Բժիշկ, հիւանդութիւնս այդ է որ միայն ապագայի մասին կը մտածեմ:
-Ե՞րբ սկսաւ այս հիւանդութիւնը:
-Գալ Հինգշաբթի: 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ