Պարտքի Դրամ

Եթէ պարտքի դրամ պիտի ուզէք, ուզեցէ'ք յոռետես մէկէ մը:
Որովհետեւ յոռետեսը կը մտածէ որ դրամը ետ պիտի չի վերադարձնէք: 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ