Պսակ

Ամէն պարագայի պսակուեցէ'ք:
Եթէ ձեր կինը լաւ ելլէ,ուրախ կ'ըլլաք,իսկ եթէ գէշ ելլէ,փիլիսոփայ կ'ըլլաք:

 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ