Գաղտնի Սպասարկութիւն

Երբ առանձին ըլլամ սենեակի մը մէջ,բարձրաձայն կ'ըսեմ "գիտեմ որ զիս կը լսէք..."
Եթէ սխալած ըլլամ,մէկը չի գիտնար:
Եթէ ճիշդ ըլլամ, Գաղտնի Սպասարկութեան մը գլուխը աղուոր մը դարձուցած կ'ըլլամ:

 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ