Ծանուցում

Թերթի մը մէջ կարդացի հետեւեալ ծանուցումը:
Ծախու է . մաքուր գործածուած գրասեղան մը յարմար կիներու հաստ ոտքերով եւ լայն դարակներով:

 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ