Դատարանին Մէջ

Փաստաբան : որքան ատենէ յղի է՞ք
Վկայ : Նոյեմբեր 8-ին երեք ամիս պիտի ըլլայ
Փաստաբան :այսինքն պէտք է յղի մնացած ըլլաք Օգոստոս 8-ին
Վկայ : այո
Փաստաբան : մեզի մանրամասնօրէն պատմեցէք թէ ի՞նչ ըրիք այդ օրը:


 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ