Ծեծ

- Վարուժ քեզի ով ծեծ քաշե՞ց:
- Ժան Քլոտ Վանտամը:
- Հիմա ես այդ երեքին ալ մուխը պիտի մարեմ:

Շնորհակալութիւն Պետիկ:


 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ