3 տգեղ բառեր

- Որոն՞ք են այդ 3 բառերը որ չես փափաքիր լսել Սեռային յարաբերութեան ընթացքին:
- Հոգիս...տուն եկայ:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ