Տան պարտականութիւն

Ուսուցիչ :Հայրդ օգնե՞ց քեզի տան պարտականութիւնդ կատարելու մէջ:
Աշակերտ :Ոչ պարոն,հայրս իմ օգտուիլս կ'ուզէ,պարտականութիւնս ամբողջութեամբ ինք կատարեց:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ