Այլ Շիլ Մը

Շիլ* մարդ մը շիլ թռչուն մը կը գնէ, տուն կը բերէ, վանդակէն դուրս կը դնէ, շիլ թռչունը վանդակ կը մտնէ:

*Շաշ 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ