Կով եւ թաքսի

Կով մը որ կեանքէն վազ անցած է թաքսի կը կանչէ եւ կըսէ :
"Ինծի ամենամօտ մսավաճառին հասցուր":

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ