Խնձոր

-Ին՞չ կ'ըլլայ երբ խնձորը ծառէն վար կ'իյնայ:
-Գետնախնձոր:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ