Փախուստ

Շիլ* Աշակերտ մը դասարանէն կը փախչի եւ տնօրէնին սենեակը կը մտնէ:

*Շաշ 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ