Ջուրը Տաք է

Կարօն կը մտնէ Օննօ-ին տունը եւ ի՞նչ տեսնէ:
Օննօ, մէկ մէկ կը բռնէ իր զաւակներուն ականջներէն, կը թաթխէ ջուրի տաշտի մը մէջ եւ պարանէ մը կը կախէ անոնց:
- Ի՞նչ կ'ընես Օննօ:
-Զաւակներս կը լոգցնեմ:
-Լաւ ինչ՞ու անոնց ականջներէն բռնելով կը թաթխես ջուրի տաշտին մէջ:
-Ջուրը տաք է եւ չեմ ուզեր ձեռքերս այրել: 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ