Տասը Զաւակ

Հանելուկ : Կին մը որ տասը զաւակի տէր է, կը բնակի 7-րդ յարկ գտնուող բնակարանի մը մէջ իր զաւակներով:
Կնոջ 8-րդ զաւակը կը բարձրանայ 9-րդ յարկ ,կը նետուի վար եւ ողջ առողջ կ'ելլէ ու կը քալէ,Ինչ՞ու:
Պատասխան : Աստուած երեսին նայէր է: 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ