Հինգշաբթի

- Ինչ՞ու Վարդանանց պատերազմը Հինգշաբթի օր եղաւ:
-Իրենք Ուրբաթ պիտի ընէին բայց այդ օրը Աւարայրի դաշտը վարձուած էր:

 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ