Հայ քոյրեր

Վարուժին երկու քոյրերը Ֆրանսա կը ճամբորդեն:
Օդակայանին մէջ,ոստիկան մը տեսնելով երկու քոյրերը կը հարցնէ:
- Դուք Լէզպեան է՞ք:
- Ոչ, կը պատասխանեն քոյրերը, Գրիգորեան ենք...
Ծանօթ - Այս ժպիտը մեզի հասաւ անծանօթ այցելուէ մը:Շնորհակալութիւն:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ