Հոգեբոյժ եւ ելեկտրական լապտեր

-Քան՞ի հոգեբոյժի պէտքը ունինք որ ելեկտրական լապտեր մը փոխենք:
-Միայն մէկ հոգեբոյժ, պայմանով որ լապտերը ուզէ փոխուիլ:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ