Լայ լայ լայ

Երգի ուսուչցուհի Տիկին Արաքսի ,Վարուժէն կը խնդրէ որ երգ մը երգէ:
-Միայն մէկ երգ գիտեմ, այդ ալ հայհոյանքներով լեցուն երգ մըն է:- կ'ըսէ Վարուժ:
-Վնաս չունի վարուժ- կ'ըսէ Տիկին Արաքսի -երգին մէջ այդտեղ որ հայհոյանք կայ, տեղը լայ լայ լայ երգէ:
Վարուժ համաձայնելով կը սկսի երգել - լայ լայ լայ Տիկին Արաքսի,լայ լայ լայ Տիկին Արաքսի...

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ