Անբախտ աստղի տակ

Երեք ընկերներ իրարու կը գանգատէին:
Ընկեր թիւ 1 - Երբ ծնայ տարիքով շատ փոքր էի:
Ընկեր թիւ 2 - Երբ ծնայ մերկ էի ,թաց էի ,անօթի էի ,յետոյ սկսան կեանքի դժբախտութիւնները:
Ընկեր թիւ 3 - Երբ ծնայ ,այդքան անակնկալի եկայ որ մէկ ու կէս տարի չկրցայ խօսիլ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ