Նախ քան պսակ

- Վարուժ, նախ քան պսակուիլս, կնոջս հետ սեոային յարաբերութիւն չեմ ունեցած:Դուն ունեցա՞ծ ես:
- Շիտակը չեմ յիշեր, ի՞նչ էր կնոջդ անունը:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ