Մարգարէն

- Գիտե՞ս թէ քանի ոսկի կայ գրպանս:
- Եթէ գիտնամ, մէկ ոսկին ինծի կ'ուտա՞ս:
- Եթէ գիտնաս, երկուքն ալ քեզի կ'ուտամ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ