Զրոյց

Հոգեբոյժ - Սեռային յարաբերութենէ ետք, ձեր կնոջ հետ կը խօսի՞ք:
Հիւանդ - Կախում ունի եթէ մօտս հեռաձայն կ'ըլլայ կամ ոչ...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ