Որոշում

- Վարուժ, որոշում առնելու դժուարութիւն ունի՞ս:
- Շիտակը...այո եւ ոչ...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ