Կորսուած

- Ներողութիւն տիկին, գիտէ՞ք հիւանդանոց տանող ճամբան:
- Ոչ պարոն, չեմ գիտեր:
- Այստեղէն շիտակ կ'երթաք, առաջին թաղէն ձախ կը դառնաք եւ հիւանդանոցը ճիշտ դիմացնիդ կ'ըլլայ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ