Հարիւր տոլար

Ուսուցիչ -Վարուժ, ինչո՞ւ ուշացար:
Վարուժ -Մարդ մը հարիւր տոլար կորսնցուցած էր:
Ուսուցիչ -Հասկնամ որ մարդուն կ'օգնէիր որ իր դրա՞մը գտնէ:
Վարուժ -Ոչ, դրամին վրայ կոխած էի:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ