Ապուշ

- Հայրիկ, ի՞նչ ըսել է ապուշ:
- Տղաս, ապուշը այդ անձն է որ իր միտքերը կը բացատրէ զարմանալի եւ երկար նախադասութիւններով որոնք ի վերջոյ կը թուին անհասկնալի ըլլալ լսողին տրամաբանութեան, հասկցա՞ր:
- Ո՛չ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ