Է

Ապակեայ ձկնարանին մէջ:
Ձուկ 1 - կը հաւատա՞ս Աստուծոյ գոյութեան:
Ձուկ 2 - Անշուշտ, ո՞վ կը կարծես որ մեր ջուրը կը փոխէ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ