Հեռուէն եկող ձայն

Վարուժին կինը, կէս ժամ հեռաձայնին վրայ խօսելէ ետք,ջղային կերպով ընկալուչը տեղը կը զետեղէ:
Վարուժ կը հարցնէ - զարմանալի, միշտ երկու ժամ կը խօսիս հեռաձայնով:
Կինը կը պատասխանէ - Սխալ թիւ էր...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ