Սատկած փիղը

- Ինչո՞ւ կուլաք:
- Փիղը սատկեցաւ:
- Կ'երեւայ թէ շատ կապուած էիք այդ փիղին:
- Չէ, ես գերեզմանափորն եմ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ