Ամէն օր պիտի երթամ

Մայր.-Դպրոցիդ առաջին օրը ինչպէ՞ս էր զաւակս:
Զաւակ.-Առաջին օ՞րը, ինչու վա՞ղն ալ պիտի երթամ:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ