Անտեսուածը

Հիւանդ.- Բժիշկ, պիտի խենթանամ, ոչ ոք զիս մտիկ կ'ընէ, բոլոր ըսածներս կ'անտեսուին:
Բժիշկ.- Յաջորդ հիւանդը:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ