Ճշմարիտ հայրը

- Այդ կարճ մազերով,կապոյտ հագած անձը,աղջի՞կ է թէ տղայ:
- Իմ աղջիկս է այդ:
- Ոհ, կը ներէք պարոն, չգիտցայ որ դուք այդ օրիորդին հայրը կ'ըլլաք:
- Հայրը մահացած է, ես մայրն եմ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ