Աչքի ցաւ

- Աչքըս կը ցաւի երբ որ թէյ խմեմ:
- Դգալը հանէ գաւաթին մէջէն երբ որ թէյ խմես...

 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ